Budżet domowy Excel – arkusz kalkulacyjny do zarządzania finansami domowymi

Dziś długo oczekiwany wpis. Udostępniam w nim mój autorski Budżet domowy Excel służący do zarządzania finansami domowymi. Plik jest jednym z lepszych, ale też jednym z bardziej zaawansowanych arkuszy dostępnych w polskim Internecie. Udostępniam Ci go wraz ze szczegółową instrukcją obsługi. Artykuł wyszedł bardzo długi, proponuję przygotować przed jego lekturą ciepły napój 🙂 Zapraszam!

Historia powstania narzędzia Budżet domowy Excel

Swego czasu bardzo długo szukałem darmowego programu do prowadzenia budżetu domowego, który w pełni spełniałby moje wysokie wymagania. Gdy po wielu testach każdemu z nich czegoś brakowało, postanowiłem stworzyć własny arkusz. Wynikiem jest prezentowany dzisiaj Budżet domowy Excel.

Korzystam z niego od lipca 2015 roku. Motywatorem do rozpoczęcia prac nad własnym narzędziem była organizacja ślubu z Asią i potrzeba uporządkowania po tym wspaniałym wydarzeniu naszych wspólnych finansów domowych. Od tego czasu narzędzie jest nieustannie rozwijane i udoskonalane.

Budżet domowy Excel nie jest łatwy w obsłudze i stawia spore wymagania przed jego użytkownikami. Po rozmowie z jednym z czytelników, a zarazem przyjacielem (dzięki Michu!) zdałem sobie sprawę, że nie chodzi mi o to, aby plik był przystępny dla jak najszerszej grupy użytkowników. Prostych arkuszy kalkulacyjnych w Internecie jest cała masa, a ich krótki spis umieściłem także w jednym z poprzednich artykułów.

Przyszłość arkusza

Zależy mi, aby tworzony przeze mnie Budżet domowy Excel był najlepszym rozwiązaniem na rynku. Ma konkurować z zaawansowanymi programami do zarządzania finansami domowymi, nie z innymi arkuszami. Samo wykorzystanie Excela ma natomiast umożliwić mi i czytelnikom możliwość modyfikacji i rozszerzania narzędzia Budżet domowy Excel o coraz to nowe elementy. I mam nadzieję, że to podejście docenisz.

Dzisiejsza wersja arkusza nie jest jego wersją ostateczną. W przyszłości powstaną jego nowsze wersje w zależności od zgłaszanych przez użytkowników potrzeb i uwag oraz moich własnych pomysłów. Dlatego zapraszam Cię do pobrania pliku i wzięcia udziału w jego czynnym rozwoju. Proszę Cię o zgłaszanie uwag co do jego działania oraz zadawania pytań w komentarzach. Wspólnie stwórzmy najlepsze na rynku narzędzie do zarządzania finansami domowymi.

Możliwości arkusza

Budżet domowy Excel umożliwia:

 • zbieranie danych dotyczących przychodów i kosztów życia, z zastosowaniem proponowanej przeze mnie lub własnej kategoryzacji,
 • planowanie budżetu wpływów i wydatków oraz monitorowanie postępów jego rzeczywistego wykonania,
 • analizowanie wpływów i wydatków w różnych przekrojach, dzięki czemu poznasz swoje nawyki zakupowe,
 • śledzenie bieżącego stanu środków na różnych kontach bankowych i w innych „portfelach”,
 • śledzenie wartości netto całego majątku, z wyróżnieniem aktywów finansowych oraz aktywów rzeczowych,
 • rejestrowanie komu pożyczałeś pieniądze oraz komu musisz je zwrócić,
 • prowadzenie rejestru promocji bankowych z których korzystasz oraz rejestru rozwiązanych umów bankowych,
 • udostępnianie stanu finansów i budżetu innym członkom rodziny,
 • i wiele więcej funkcjonalności, które zostaną dodane w przyszłości 🙂

Poniżej link do pobrania arkusza oraz jego obszerna instrukcja obsługi.

POBIERZ ARKUSZ KALKULACYJNY

Aby pobrać Budżet domowy Excel, kliknij w poniższy link:

Budżet domowy Excel – plik .xlsx

projekt działaj racjonalnie

Jeśli podoba Ci się idea bloga oraz opublikowanie tego arkusza, możesz podziękować mi poprzez udostępnienie linka w sieci społecznościowej np. facebooku lub twitterze. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże w promocji bloga.

Wykorzystane oprogramowanie

Arkusz tworzyłem w używanym przeze mnie Microsoft Excel 2010, który jest programem płatnym. Jest także możliwość korzystania z niego dzięki darmowej wersji programu Excel Online. W tym celu wymagane jest utworzenie konta Microsoft, które daje także dostęp do innych darmowych usług online – Word, PowerPoint, Outlook, OneNote, Skype czy przechowywania plików w chmurze OneDrive.

Wspomniane Excel Online i SkyDrive pozwalają na udostępnienie pliku innym osobom, dzięki czemu mogą korzystać z niego wszyscy członkowie rodziny. Tego typu funkcji próżno szukać w innych darmowych programach do budżetu domowego. Wersja darmowa ma jednak pewne ograniczenia, np. nie można korzystać z zabezpieczenia pliku hasłem.

W stworzonej przeze mnie jakiś czas temu ankiecie zdecydowana większość z Was wskazała na używanie Microsoft Excel. W związku z tym nie dostosowywałem arkusza do darmowych programów takich jak LibreOffice czy OpenOffice. Być może zrobię to przyszłości? Daj znać czy się przyda 🙂

Przegląd zakładek

W jednym pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszycie) można stworzyć wiele zakładek (arkuszy). Ułatwia to nawigowanie i pozwala na porządkowanie zawartych w pliku danych. Dostęp do poszczególnych zakładek znajduje się w dolnej części okna programu Excel.

Zakładki arkusza
Zakładki Racjonalnego Arkusza Kalkulacyjnego – Kliknij aby powiększyć

Budżet domowy Excel składa się następujących arkuszy:

 • Ustawienia – arkusz służący do dostosowania skoroszytu do własnych potrzeb.
 • Budżet – miejsce w którym zaplanujesz swój comiesięczny budżet oraz podejrzysz jakie kwoty planowałeś w przeszłości.
 • Dashboard – znajdziesz tutaj podsumowanie wykonania budżetu obecnego miesiąca wraz z danymi historycznymi oraz tabele przestawne umożliwiające Ci analizę Twoich przychodów i kosztów. Jest to jedna z ważniejszych zakładek, w których dokonasz analizy spisanych danych finansowych.
 • Wartość netto – tutaj sprawdzisz ile wart jest cały Twój majątek. Arkusz ten agreguje wartość aktywów i pasywów z innych zakładek, zarówno finansowych jak i majątku trwałego.
 • Podsumowanie kont – w tej zakładce poznasz bieżące salda swoich kont bankowych oraz innych kont prowadzonych w ramach budżetu. Zakładka wykorzystywana jest także pośrednio do liczenia wartości netto Twojego majątku.
 • Rejestr transakcji – miejsce w którym wprowadzane są informacje o Twoich transakcjach – wpływach, wydatkach i transferach pomiędzy kontami. Są to dane wsadowe do poznania Twojej sytuacji finansowej. Regularne wprowadzanie danych do rejestru transakcji jest niezbędne do zapanowania nad własnymi finansami.
 • Aktywa rzeczowe – pozwala Ci śledzić bieżącą wartość Twojego majątku niefinansowego. Zakładka wykorzystywana także pośrednio do liczenia wartości netto Twojego majątku.
 • Analityka rozrachunków – arkusz ten ułatwia śledzenie osób lub instytucji, które pożyczyły od Ciebie lub pożyczyły Ci środki finansowe. Zakładka niezwykle pomocna zwłaszcza przy rozliczeniach gotówkowych ze znajomymi.
 • Promocje bankowe – zakładka pomocnicza, w której możesz prowadzić rejestr promocji bankowych oraz dat wypowiadanych umów. Ma za zadanie uporządkowanie terminów spełniania warunków poszczególnych promocji, pozwalając Ci na maksymalizację korzyści i minimalizowanie kosztów z nimi związanych.

Konfigurowanie arkusza Budżet domowy Excel

Przejdź teraz do zakładki ustawienia. Zawiera ona nazwę budżetu (komórka C5) która pojawia się w podtytule każdego arkusza, kursy walutowe (komórki C8 i C9) służące do aktualizacji wartości kont walutowych oraz tzw. listy. O ile pierwsze dwa elementy są jasne i możesz je uzupełnić dobrowolnie, to listy chciałbym omówić szerzej.

Aby ułatwić tworzenie i modyfikowanie pliku, dla niektórych zakresów komórek zdefiniowałem tzw. nazwy. Dzięki nazwom mogłem tworzyć dynamiczne listy rozwijane oraz krótsze formuły, które znacząco ułatwiają korzystanie z arkusza. W tym celu posłużyłem się „Menedżerem nazw”. W Excelu 2010 znajduje się on w zakładce Formuły – Nazwy zdefiniowane – Menedżer nazw.

Menedżer nazw

Poniżej opiszę tylko te listy z zakładki ustawienia, których modyfikacja jest niezbędna do dostosowania arkusza do Twoich potrzeb. Reszty polecam nie ruszać, chyba że wiesz co robisz 🙂 Nazwy tworzące listy możesz łatwo modyfikować w zakładce ustawienia. W zakładce „Ustawienia” pola których zmiana powinna być bezawaryjna dla działania arkusza oznaczyłem kolorem zielonym. Białych pól nie polecam zmieniać.

Poszczególne kategorie przychodów i wydatków oraz ich analityka powstała na bazie moich ponad rocznych doświadczeń ze spisywaniem wydatków. Kategoryzację opisałem szczegółowo  w tym artykule. Poniżej przedstawię Ci tylko podstawowe idee tej konfiguracji.

Nazwy

Nazwy zdefiniowane w Racjonalnym Arkuszu Kalkulacyjnym

Ustawienia które polecam zmienić, gdyż służą dostosowaniu arkusza do Twoich potrzeb i szczególnej sytuacji finansowej, wymieniam poniżej.

Konfiguracja kont

Lista „konta” wraz z towarzyszącymi jej kolumnami „Typ konta”, „Saldo początkowe” oraz „Waluta” jest podstawą konfiguracji Twoich kont bankowych, lokat i innych portfeli. Idea jest taka, aby wprowadzić tu wszystkie konta bankowe, oszczędnościowe, lokaty, portfele gotówkowe karty podarunkowe, rozrachunki i inne, których salda i transakcje jesteś w stanie śledzić. To z tych kont będziesz w przyszłości dokonywał wydatków, na te konta będą wpływały Twoje przychody, będziesz w stanie robić przelewy (transfery) pomiędzy tymi kontami. Ich spis robiliśmy już przy okazji liczenia wartości netto majątku. Pamiętaj aby zobowiązania wypisać ze znakiem ujemnym!

Typ konta wybierasz z listy po kliknięciu w dane pole. Pozostaje Ci określić stan początkowy każdego z kont oraz walutę prowadzonego rachunku. Stąd zostaną one przeniesione automatycznie do arkusza „Podsumowanie kont”. W przyszłości, jeżeli pojawią się u Ciebie nowe składniki majątku (np. nowa lokata bankowa) – dodaj je właśnie w tym miejscu.

Konfiguracja osób

Lista „osoby” definiuje członków gospodarstwa domowego, na które ponoszone są wydatki lub które generują przychody. Oczywistym wyborem są tutaj członkowie Twojej rodziny. W moim budżecie obecnie znajdują się następujące osoby: Asia, Mateusz, Wspólne oraz Goście. W przyszłości na pewno dojdą dzieci 🙂

Konfiguracja miejsc

Lista „miejsca” wynika z mojej kategoryzacji wydatków. Zdecydowałem, aby ewidencjonować szczegółowo gdzie jadamy: pozwoli to ocenić czy np. nie warto ograniczyć energy drinków i słodyczy w pracy lub podjadania na mieście 🙂 Pole to uzupełniam tylko dla wydatków spożywczych (chcę wiedzieć gdzie jadam) oraz wyjazdów turystycznych (chcę wiedzieć ile wydałem na wakacjach).

Konfiguracja kontrahentów

Lista „kontrahenci” na pewno będzie musiała być przez Ciebie zmodyfikowana. Koncept konta „Rozliczenia i pożyczki” pozwala śledzić, czy ktoś Ci wisi kasę czy też Ty musisz komuś oddać. Wpisz na listę osoby, które w trakcie spisywania wydatków będą wymagały rozliczenia się z Tobą (to są tytułowi kontrahenci), a także stan początkowy ich należności lub zobowiązań. Zobowiązania wpisz ze znakiem ujemnym!

Dalszych ustawień list kategorii i podkategorii nie polecam zmieniać. Tworzą spójną metodologię i są kompatybilne z wpisami na blogu Racjonalnie.pl. Zmieniasz je na własną odpowiedzialność.

Konfiguracja kategorii i podkategorii

Lista „kat_przychodow” – siedem przejrzystych kategorii, stworzonych z myślą o łatwym budżetowaniu. Przykłady przychodów dla każdej kategorii znajdziesz w komentarzach w zakładce „Budżetowanie”. Nie widziałem potrzeby wyodrębnienia podkategorii przychodów.

Lista „kat_kosztow” – szesnaście kategorii także stworzonych z myślą o łatwym budżetowaniu, nie tracąc przy tym swojej funkcji informacyjnej. Przykłady kosztów dla każdej kategorii znajdziesz w komentarzach w zakładce „Budżetowanie”.

Listy „pod_czyst” , „pod_odziez” , „pod_rozr” , „pod_spoz” , „pod_trans” i „pod_hig” – wyróżnione przeze mnie podkategorie wydatków głównych, które nie podlegają budżetowaniu. Ich głównym zadaniem jest uszczegółowienie kategoryzacji wydatków, co pozwala lepiej analizować na co wydatkowane są Twoje pieniądze.

Ustalenie miesięcznego budżetu

W zakładce budżet zaplanujesz swoje przychody i koszty na nadchodzący miesiąc. Zastosowana w pliku domyślna kategoryzacja ma za zadanie jak najbardziej uprościć Ci proces planowania Twoich finansów.

W kolumnie B znajdują się kategorie przychodowe i kosztowe, które musisz zaplanować. Po najechaniu na każdą z kategorii (czerwony znaczek komentarza przy jej nazwie) wyświetli Ci się lista potencjalnych rzeczy które musisz wziąć pod uwagę planując daną pozycję przychodową lub kosztową. Lista oczywiście nie jest zamknięta, pamiętaj o innych wydatkach i wpływach!

Komentarze ułatwiające budżetowanie

Komentarze w arkuszu budżetu ułatwią Ci uwzględnienie wszystkich wpływów i wydatków w miesięcznym budżecie

Przypisz dla każdej kategorii planowaną przez Ciebie wartość na dany miesiąc (w odpowiedniej kolumnie C-AL). Po zaplanowaniu wszystkich kategorii możesz sprawdzić potencjalną wysokość oszczędności (lub ich spadek) w wierszu 40. Co miesiąc wracaj do tej zakładki i planuj swoje przychody i koszty na następny miesiąc. Ich wykonanie historyczne możesz śledzić w zakładce Dashboard, poprzez zmianę komórki C7. O samym budżetowaniu pisałem więcej w poprzednim artykule cyklu, gdzie też Cię odsyłam w razie problemów.

Co wpisywać do rejestru transakcji

Rejestr transakcji jest jedną z ważniejszych zakładek tego skoroszytu. W niej będziesz rejestrował swoje wpływy, wydatki i transfery pomiędzy kontami. Na tej podstawie zbudujesz osobistą bazę danych do prowadzania budżetu domowego i wartości netto Twojego majątku. W zakładce „Rejestr transakcji” znajduje się duża tabela z następującymi kolumnami:

Kolumny rejestru transakcji
Kolumny rejestru transakcji – kliknij aby powiększyć

O tym jakie dane spisywać, pisałem w piątym artykule cyklu Moje finanse Racjonalnie. Poniżej praktyczne wskazówki wypełniania poszczególnych pól rejestru:

 • „Typ transakcji”– masz do wyboru trzy zdefiniowane typy transakcji: wpływ, wydatek oraz transfer. Wpływ oznacza wszelkie zwiększenia stanu kont, wydatek oznacza zmniejszenia, a transfer to nic innego jak przelew lub przekazanie środków pomiędzy własnymi kontami.
 • „Dotyczy konta” – wybierz z listy rozwijanej konto którego dotyczy transakcja. Tzn. jeżeli płaciłeś w sklepie kartą, wskaż którego konta ona dotyczy. Jeżeli dostałeś w prezencie gotówkę – wybierz portfel / skarbonkę do której je włożysz itd.
 • „Na konto (tylko transfer)” – to pole wypełniasz tylko w przypadku transferu środków z jednego konta na drugie (tj. wybrania w pierwszej kolumnie typu transakcji „Transfer”). W żadnym innym wypadku! Pole to wskazuje konto docelowe transferu środków, np. przelewu z jednego rachunku na drugi, wypłaty gotówki w bankomacie z konta do portfela itp.
 • „Data” – podaj kiedy dokonałeś danej transakcji. Domyślnie pole to ma format DD.MM.RRRR. Aby wstawić dzisiejszą datę, możesz posłużyć się skrótem klawiszowym „ctrl + ;” (po więcej informacji nt. przydatnych skrótów Excel odsyłam na koniec artykułu).
 • „Kwota paragonu” – spisując swoje wydatki, wpisz w tym polu kwotę całego paragonu. W przyszłości pojawią Ci się rozbieżności pomiędzy stanem konta bankowego a saldem konta w arkuszu. To pole pozwoli Ci na łatwiejsze zidentyfikowanie błędów i różnic poprzez porównanie wartości paragonów z wartościami transakcji z historii konta bankowego. Wystarczy, że w nagłówku „Dotyczy konta” zaznaczysz konto które aktualnie sprawdzasz i możesz porównywać wartości z kolumny „Kwota paragonu” np. z wyciągiem bankowym.
 • „Kwota” – najważniejsza część rejestru. Podaj kwotę dla danej kategorii lub podkategorii którą spisujesz. Wpisując kwotę możesz posłużyć się funkcjonalnością arkusza np. w celu dodawania kwot dla tej samej kategorii lub przypisywania reszty kwoty z paragonu poprzez odejmowanie poprzednich pozycji. Uwaga! Jeżeli transakcja dotyczy konta w walucie obcej nie wypełniaj tego pola! Zamiast tego wypełnij pole „Kwota waluty obcej”.
 • „Kategoria” – w zależności od wybranego przez Ciebie typu transakcji, możesz wybrać z listy rozwijanej jedną z kategorii przychodowych lub kosztowych. Domyślne kategorie są intuicyjne, nie powinno być z nimi większych problemów.
 • „Podkategoria” – według stosowanej przeze mnie metodologii, wybór kategorii pojawia się tylko dla niektórych kategorii kosztowych, tj. Czystość i higiena domu, Odzież i obuwie, Rozrywka i hobby, Spożywcze, Transport oraz Uroda i higiena osobista. Dla pozostałych kategorii kosztowych oraz przychodowych nie ma potrzeby wybierania podkategorii (chyba że zdefiniowałeś własne w zakładce „Ustawienia”).
 • „Słowny opis transakcji” – miejsce na kilka słów o tym, czego dotyczy dana transakcja. Ja zazwyczaj zostawiam to pole puste. Mogę uznać przydatność dodania komentarza w celu zerknięcia na to pole w przyszłości, aby zidentyfikować co zawierało się w danej pozycji. Notuj tylko informacje które mogą Ci się przydać!
 • „Dla kogo?” – wypełnij to pole w celu przyszeregowania danego kosztu lub przychodu do konkretnej osoby, na którą poniesiony został wydatek lub która wygenerowała wpływ. Dzięki temu będziesz wiedział np. czy jadacie wspólnie czy osobno.
 • „Gdzie?” – pole powstało po to, by rejestrować miejsce konsumpcji wydatków spożywczych. Na co dzień wypełniam je tylko dla kategorii spożywczej, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wypełniać je dla innych kategorii. Bardzo często jest to pole do optymalizacji wydatków. Dzięki temu możesz analizować, czy konsumpcja spożywcza odbywa się w pracy, domu, po drodze, na mieście itp. Z tego pola korzystam także, w celu zapisywania wszystkich wydatków na wyjazdach (nie tylko spożywczych). Dzięki temu mogę wiedzieć co i za ile kupowałem będąc na wakacjach 🙂
 • „Komu? (rozrachunki)” – pole wypełniane tylko dla konta „Rozliczenia i pożyczki”. Służy wskazaniu osoby która się u Ciebie zapożycza lub u której Ty się zapożyczasz. Podsumowanie rozrachunków znajdziesz w zakładce „Analityka rozrachunków”. Jeżeli się u kogoś zadłużasz, jest to wydatek z konta „Rozliczenia i pożyczki”, natomiast jeżeli ktoś się u Ciebie zadłuża to jest to transfer wydanych pieniędzy na konto „Rozliczenia i pożyczki” z innego konta z którego wyciągnąłeś środki do pożyczenia.
 • „Kwota waluty obcej” – pole pomocnicze, które należy wypełnić jedynie dla transakcji dotyczących kont walutowych. Potrzeba wykorzystania tego konta związana jest ze śledzeniem stanu środków w różnych walutach obcych, co jest później przeliczane po różnych kursach.
 • Data (raport) – pole pomocnicze, ułatwiające filtrowanie miesięczne w tabelach przestawnych. Nic tutaj nie wpisuj 🙂

UWAGA! W arkuszu „Rejestr transakcji” nie dodawaj nowych wierszy – może to zaburzyć listy rozwijane. Jeżeli chcesz ułożyć wiersze w innej kolejności, skorzystaj z funkcjonalności sortowania tabeli (np. od najstarszych do najnowszych w kolumnie „Data”).

Dashboard, czyli analiza finansowa

Dashboard jest główną zakładką analityczną arkusza. Dashboard, po angielsku „deska rozdzielcza”, daje Ci ogólny obraz Twoich finansów. Składa się z dwóch części: wykonania budżetu oraz analizy na tabelach przestawnych.

Część Wykonanie budżetu porównuje plan budżetu na dany miesiąc (określony w zakładce Budżet) z faktycznymi wpływami i wydatkami zapisanymi w rejestrze transakcji. W komórce C7 możesz wybrać z listy rozwijanej, którego miesiąca i roku ma dotyczyć porównanie. Jeżeli nie jesteś fanem tabel po prawej stronie znajdziesz wykresy, które w atrakcyjnej formie porównują plan z wykonaniem budżetu.

Przykładowy dashboard
Dashboard – przykładowe wykonanie budżetu

W dolnej części arkusza Dashboard zostawiłem miejsce do obliczeń i analiz finansowych. Szczególnie przyjazne są analizy na tabelach przestawnych. Na temat tabel przestawnych można napisać wiele – jeżeli chciałbyś, żebym przybliżył ten temat na blogu to napisz o tym w komentarzu. O tabelach przestawnych więcej przeczytasz także np. tutaj.

W arkuszu stworzyłem domyślnie kilka tabel przestawnych. Przy uzupełnieniu danych w rejestrze transakcji i odświeżeniu danej tabeli przestawnej (prawy przycisk myszy na tabeli – Odśwież) zostaną one wypełnione danymi. Prawdopodobnie dobrze by było, jakbyś sam się nimi pobawił, możliwości jest naprawdę wiele 🙂

Przykłady tabel przestawnych
Dashboard – przykładowe tabele przestawne

Podsumowanie kont

W zakładce Podsumowanie kont znajdziesz obecne zestawienie środków na skonfigurowanych przez Ciebie wcześniej kontach, po uwzględnieniu wpływów i wydatków z rejestru transakcji. W kolumnie F możesz wpisać dowolne uwagi do konta – ja zwykle wpisuję tam moment zamknięcia lokaty bankowej lub do kiedy ważne są karty prezentowe.

Podsumowanie kont jest o tyle przydatne, że na koniec miesiąca można porównać saldo konta z Excela z rzeczywistym saldem na koncie bankowym. Dzięki temu wiadomo, czy udało się spisać wszystkie wydatki w danym miesiącu, czy część wydatków pogubiliśmy. Dokonuję wtedy w rejestrze transakcji odpowiedniego zapisu do kategorii „korekty kosztów” lub „korekty przychodów”.

Aktywa rzeczowe

Arkusz ten możesz już kojarzyć z artykułu dotyczącego wartości netto. Umożliwia on śledzenie wartości majątku rzeczowego, który jest częścią Twojego majątku netto. Nie jest to niezbędne do zarządzania finansami. Pozwala jednak na oszacowanie prawdziwej wartości „stanu posiadania”, co np. przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, jest wręcz niezbędne. Po więcej wskazówek jak wypełnić ten arkusz odsyłam do tego artykułu.

Wartość netto

W tej zakładce znajdziesz podsumowanie wszystkich składników Twojego majątku oraz jego obecną wartość. Znajduje się tam także wykres który pokazuje, jak zmieniała się ona w czasie. Aby wykres się prawidłowo rysował, ostatniego dnia miesiąca musisz przepisać wartość netto z komórki F24 do kolumny J.

Wykres wartości netto
Wykres wartości netto

Analityka rozrachunków

Analityka rozrachunków jest zestawieniem twoich zobowiązań (pożyczyłeś od kogoś pieniądze) oraz należności (ktoś pożyczył od Ciebie). Dzięki temu nie zapomnisz o spłatach swoich długów oraz przypomnisz się swoim wierzycielom 🙂

Promocje bankowe

Jeżeli regularnie czytasz mojego bloga oraz śledzisz mój fanpage na facebooku to wiesz, że od czasu do czasu opisuję promocje bankowe na których można co nieco zarobić. Ja także bardzo często biorę w nich udział. Aby nie pogubić się w wymaganiach promocji oraz datach z nimi związanymi, notuję wszystkie warunki moich obecnych promocji w tej zakładce. Dzięki temu mam ich bieżący podgląd. Arkusz pomocniczy jest raczej prosty, wypełniaj według uznania – tutaj nic nie można popsuć 🙂

Wykorzystana funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego Excel

Główne funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego zastosowane w pliku to:

 • Funkcje (JEŻELI, SUMA.JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, SUMA.WARUNKÓW, INDEKS, PODAJ POZYCJĘ, NR.SER.DATY i inne),
 • Odwołania bezwzględne i względne,
 • Poprawność danych – listy rozwijane,
 • Formatowanie warunkowe,
 • Menedżer nazw – definiowane nazwy,
 • Tabele i wykresy przestawne,
 • i inne.

Jeżeli chciałbyś zrozumieć dokładniej sposób działania arkusza Budżet domowy Excel, zapraszam do zadawania pytań lub do przejrzenia pomocy technicznej na stronie Office.

Użyteczne skróty Excel

Skróty Excel

Podsumowanie i plany na przyszłość

Mam nadzieję że powyższa instrukcja wystarczy, aby rozpocząć przygodę ze spisywaniem wydatków i budżetowaniem. Jej uszczegółowienie zależy od Ciebie. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości i uwagi do korzystania z pliku – napisz o tym w komentarzach. Na bieżąco będę je monitorował i odpowiadał na Twoje pytania.

POBIERZ ARKUSZ KALKULACYJNY

Aby pobrać Budżet domowy Excel, kliknij w poniższy link:

Budżet domowy Excel – plik .xlsx

projekt działaj racjonalnie

Jeśli podoba Ci się idea bloga oraz opublikowanie tego arkusza, możesz podziękować mi poprzez udostępnienie linka w sieci społecznościowej np. facebooku lub twitterze. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże w promocji bloga.

Budżet Domowy Excel będzie w przyszłości rozwijany. Już teraz mam plany wdrożenia kolejnych arkuszy i usprawnień, w tym m.in. planowanie piramidy finansowej, system do zarządzania inwestycjami, przypominanie o nadchodzących terminach płatności rachunków, być może dostosowanie pliku do innych formatów i nie tylko. Bardzo Cię proszę: zgłaszaj swoje uwagi odnośnie błędów oraz propozycje dodania nowych funkcjonalności. Wspólnie stworzymy idealne narzędzie do zarządzania finansami domowymi. Dzięki za lekturę tego przydługiego artykułu. Miłego korzystania z arkusza!

23 komentarze

 1. Mimo że arkusz jest zbyt skomplikowany jak na moje potrzeby i nie będę z niego korzystać to masz mój wielki szacunek za całą pracę w niego włożoną 😉 Tak jak mówisz – stworzyłeś nie tyle arkusz, co konkurencyjną jakość na rynku do zarządzania domowymi finansami. Mi póki co wystarczy mój autorski arkusz, który co jakiś czas modyfikuję na podstawie doświadczenia i zmian w życiu. Pozdrawiam! 🙂

  • Cześć K.! Najważniejsze jest, żeby narzędzie można było dostosować do własnych potrzeb i tak jak piszesz zmian w życiu 🙂 Bardzo dziękuję Ci za miłe słowa, daje kopa energetycznego do dalszych prac. Pozdrawiam serdecznie!

 2. Potężny arkusz. Wielki ukłon dla autora. Choć nie ukrywam, że przydałaby się wersja dla amatorów, taka, hm… uproszczona wersja.

  • Dzięki wielkie, również się kłaniam! Jak widzisz ostatnio na blogu trochę jest pustka. Ale wszystkie głosy słucham, a tych o opublikowanie uproszczonej wersji arkusza jest sporo 🙂 Coś na pewno wymyślę!

 3. dobre to jest, jeszcze się ucze i niedługo będę wykorzystywać calosc, czy da się zaplanować przychody comiesięczne, czy trzeba wpisywać oddzielnie na każdy miesiąc?

 4. już się nauczyłem obslugiwac i jest super! jak można to połączyć z firmą? dodałbym konto i przychody/wydatki firmowe ale może jest przewidziany łatwiejszy sposób?

  • Cześć, prawdę powiedziawszy nie rozważałem możliwości połączenia arkusza budżetu domowego z przychodami i wydatkami firmowymi. Jest to pewien kierunek rozwoju arkusza na przyszłość, aczkolwiek zapewne dla niewielkiej grupy czytelników. Jakbyś miał chwilę, mógłbyś podesłać do mnie maila (zakładka kontakt) z funkcjonalnościami związanymi z firmą, które by Cię interesowały. Myślę, że mogę pomyśleć nad rozwojem arkusza w tym kierunku. Muszę to przemyśleć, dodaję do listy zadań w Trello 🙂

  • nie znalazłem więc napiszę tu 🙂 póki co wprowadzę chyba konto „firma 1” i kategorie wydatków/przychodów jak np. sprzedaż towarów, usług, zakup towarów, usług prawnych, księgowości itd. chyba można by się wzorować na aplikacjach do księgowości, choć w ich przypadku to chyba byłoby powielanie czegoś co już istnieje, a z budżetu domowego rzeczywiście nie widziałem żadnego lepszego arkusza od Twojego, czy nawet programu. Pomogłoby gdyby można wprowadzać harmonogramy kredytów, może zrobię takie coś jak stałe wydatki. Udało mi się wprowadzić stałe przychody, dałbym zdjęcie, ale nie umiem.

  • Harmonogramy kredytów: pomyślę nad tym, ale brzmi jak coś, co jest dość mocno uwarunkowane od umowy kredytowej. Ale pomyślę o jakimś uniwersalnym narzędziu 🙂

 5. Cześć. Właśnie próbuję rozgryźć jedną rzecz. Mieszkam i pracuję za granicą (Norwegia) więc większość kwot bedę podawał w norweskich koronach. Jednak mam również konto w Polsce, gdzie regularnie przelewam pieniądze. W jaki sposób mógłbym to sprytnie pogodzić? Widziałem, że wszystkie komórki są sformatowane na polskie złotówki. czy muszę je ręcznie pozmieniać na korony, czy jest jakiś łatwiejszy sposób? Co z przeliczaniem walut podczas przelewów z konta norweskiego na polskie?

  • Napisz do mnie maila w tej sprawie (zakładka „Kontakt”), spróbuję Ci wysłać spersonalizowane rozwiązanie (być może nagram filmik) jak tylko znajdę trochę czasu

 6. jeszcze raz musze napisac ze to super arkusz i chyba naprawdę najlepszy na rynku także jeśli wziąć pod uwagę programy, pomógł mi w optymalizacji kosztów, i dopiero po dluzszym czasie widać ze kazda funkcja jest przydatna nawet jeśli na początku wyglądało na zbyt zaawansowane

  • Dzięki za miłe słowa! Jeżeli na początku wydawało się zbyt zaawansowane, to znaczy że nie zrobiłem do tego wystarczającej instrukcji 🙂 Planuję to nadrobić w przyszłości. Jakbyś miał jakieś konkretne pytania to możesz też śmiało pisał na maila (zakładka kontakt) – w pewnym momencie zbiorę wszelkie pytania czytelników i opublikuję rozwiązania. Być może w odpowiednim kierunku rozbuduję arkusz 🙂 Pozdrawiam serdecznie!

 7. Witaj,

  Na początku chciałbym powiedzieć, że arkusz jest pierwszej klasy! Mam jednak z nim jeden problem: arkusz nie aktualizuje sald kont wobec danych aktualizowanych w rejestrze transakcji. W zakladce „Podsumowanie kont” przez cały czas widnieją tylko początkowe salda kont, które wpisałem podczas ustawiania arkusza. Pomocy! 🙂

  • Cześć Radek, dzięki za komentarz 🙂

   Upewnij się, że liczby wpisywane zakładce Rejestr transakcji w kolumnie „G” (kwota) mają format liczbowy lub walutowy.

   Upewnij się też, że w kolumnie „B” (Typ transakcji) wybierasz jeden z trzech domyślnie zdefiniowanych typów: Wpływ / Wydatek / Transfer.

   Sprawdź czy w zakładce Ustawienia przy określaniu kont wpisałeś walutę (kolumna E, spróbuj na początek wpisać wszędzie PLN).

   Jeżeli powyższe nie pomoże – zapewne jest coś nagrzebane w zakładce „Podsumowanie kont”, w kolumnach G-J. Napisz do mnie na maila, jak chcesz to podeślij plik, pomogę Ci to naprawić – zakładka Kontakt na blogu lub kontakt@racjonalnie.pl. Pozdrawiam serdecznie!

  • Mateusz,

   Zadziałało! Był konflikt w walutach, co poniekąd rzuca światło na moją wiedzę jako użytkownika excela…:)

 8. Hej! Dopiero zaczynam zabawę ze śledzeniem budżetu domowego, a więc Twój plik, który znalazłam na blogu, spadł mi po prostu z nieba! Tylko mam problem, może coś źle zrobiłam – w zakładce 'podsumowanie kont’ mam '#nazwa?’ zamiast przepisanych typów konta z zakładki ustawienia (tam zostały wybrane z listy). Co robię nie tak?

  • Cześć Ela, dzięki że wpadłaś na bloga! Ciężko ocenić po Twoim opisie, najlepiej jakbyś wysłała mi plik na maila (kontakt@racjonalnie.pl), to go poprawię i odeślę. Możesz oczywiście usunąć wszelkie dane wrażliwe 😉

  • Miło mi to słyszeć 🙂 W planach mam też aktualizację rozbudowanego arkusza oraz udostępnienie wersji znacznie uproszczonej (dla opornych), ale to pieśń przyszłości. Pozdrawiam 🙂

 9. Jestem pod wrażeniem arkusza, więc gratuluję! Jest rzeczywiście rozbudowany i wielowymiarowy i uważam, że może spokojnie konkurować z aplikacjami. Osobiście brakuje mi większej liczby walut i ogólnie większej funkcjonalności walutowej (np. waluta jako dodatkowa podkategoria rachunków a nie tylko pod postacią typu rachunku walutowego, np. jak zaklasyfikowac środki na paypal, revolut, albo kontach dewizowych w PL i za granicą, do tego lokaty walutowe i fundusze itp.); to by też pozwoliło na rozliczanie rozrachunków w walutach (teraz ta funkcja działa tylko w PLN jeśli dobrze rozumiem). Pozdrawiam!

  • Dzięki za komentarz! Waluty zazwyczaj utrudniają pracę z tego typu Excelami, ale rozumiem potrzebę 🙂 Obecnie nieco modyfikuję arkusz, mam zamiar w przyszłości opublikować jego poprawioną oraz uproszczoną wersję. Stay tuned 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.