e-Deklaracje, czyli rozliczenie PIT-37 przez Internet

(Aplikacja stacjonarna e-Deklaracje nie jest już dostępna) Po wstępie teoretycznym z poprzedniego artykułu czas na praktykę. Dziś krok po kroku pokażę Ci, w jaki sposób dzięki programowi e-Deklaracje wysłać przez Internet PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Czas najwyższy, bo termin składania deklaracji rocznej za 2015 rok mija w trakcie długiego weekendu majowego w poniedziałek – 2 maja o 23:59.

Korzyści składania deklaracji PIT przez Internet

Złożenie PITa przez Internet to przede wszystkim oszczędność czasu. Nie trzeba iść na pocztę czy do Urzędu Skarbowego. Możesz bez wychodzenia z domu i w dogodnym przez siebie momencie złożyć deklarację. Wieczorem, w weekend – kiedy zechcesz. Złożenie deklaracji PIT przez Internet ma taką samą moc prawną, jak złożenie jej w Urzędzie Skarbowym. Na zakończenie procesu składania PIT przez Internet generowane jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.

Jeżeli więc do tej pory rozliczałeś PIT w przeludnionym Urzędzie Skarbowym, zachęcam Cię – przełam się! W tym roku zrób to przez Internet, bez wychodzenie z domu. W dzisiejszym przewodniku przeprowadzam Cię bezboleśnie przez cały proces.

Spis treści „Podatek dochodowy – rozlicz nieracjonalny PIT”

Podatek dochodowy – rozlicz nieracjonalny PIT to cykl artykułów z zakresu finansów domowych. Rozlicz swój PIT przez Internet, skorzystaj z ulg i uniknij problemów z fiskusem!

projekt działaj racjonalnie

Co potrzebuję żeby złożyć PIT przez Internet?

PIT przez Internet może rozliczyć praktycznie każdy. Aby to zrobić, musisz:

  • Mieć komputer z systemem Windows, Mac OS lub Linux oraz z dostępem do Internetu,
  • Zainstalować odpowiedni program – o tym w dalszej części dzisiejszego poradnika, gdzie omówimy program e-Deklaracje,
  • Dysponować informacją o przychodzie z PIT za ubiegły rok – jest to jedna z informacji poza danymi osobowymi, niezbędna do potwierdzenia Twojej tożsamości. Nie potrzeba mieć żadnych certyfikatów kwalifikowanych o których być może zasłyszałeś. Przychód z roku ubiegłego i tyle!
  • Wiedzieć jak wypełnić PIT – dzięki teorii z poprzedniego wpisu oraz dzisiejszemu praktycznemu przewodnikowi Twoje zadanie jest znacząco ułatwione 🙂 Najważniejsze, żebyś przed przystąpieniem do rozliczenia przygotował wszystkie formularze PIT-11, które otrzymałeś (lub Twój współmałżonek otrzymał jeśli rozliczacie się wspólnie).

Co jeśli składam inny formularz niż PIT-37?

Co prawda ten poradnik dotyczy rozliczania formularza PIT-37, jednak przez Internet można złożyć także inne formularze. Dobrze wiedzieć że jest taka możliwość 🙂 Które formularze można złożyć przez Internet? Tabela poniżej.

PIT przez Internet
Te formularze podatkowe złożysz przez Internet

Wybór programu do złożenia deklaracji przez Internet

Oficjalny program do rozliczania deklaracji  PIT przez Internet przez osoby fizyczne to rozwijane przez Ministerstwo Finansów e-Deklaracje Desktop. Być może zdążyłeś się już zorientować, że programów do składania deklaracji jest cała masa . O nich nie będę pisał. Ja od zawsze korzystam z oficjalnego programu e-Deklaracje ze stron rządowych i nigdy nie miałem z nim, ani ze skarbówką żadnych problemów. W tym poradniku będę opisywał właśnie ten program.

Instalacja programu e-Deklaracje

Do prawidłowego działania programu e-Deklaracje wymagane jest zainstalowanie Adobe AIR w minimalnej wersji 2.0 oraz dobrze wszystkim znany Adobe Reader w minimalnej wersji 9.0.0. Gdy powyższe będzie już zainstalowane na Twoim komputerze, możesz przejść do instalacji programu e-Deklaracje. Na stronie programu znajdź okienko takie jak poniżej i przeprowadź instalację.

e-Deklaracje 1
e-Deklaracje 2
e-Deklaracje 3
e-Deklaracje 4

Przykładowa rodzina

Za chwilę przejdziemy do konfiguracji programu e-Deklaracje i uzupełnienia PIT-37. Żeby poradnik nie był suchy, stworzyłem przykładową rodzinę, którą rozliczymy z fiskusem za pomocą programu e-Deklaracje. Przykład jest jednak tak dobrany, żebyś mógł bezproblemowo pominąć elementy związane ze wspólnym rozliczeniem małżonków, jeżeli rozliczasz się samemu.

Anna i Jan Racjonalni są małżeństwem od dwóch lat. We wrześniu ubiegłego roku urodził im się synek Kuba. Państwo Racjonalni pracowali w 2015 roku na umowę o pracę, a Pani Anna dodatkowo miała podpisaną umowę o dzieło. Od swoich pracodawców otrzymali formularze PIT-11, ich wycinki poniżej:

PIT11 Jan Racjonalny
PIT-11 Jana Racjonalnego
PIT11 Anna Racjonalna
PIT-11 Anny Racjonalnej

Państwo Racjonalni regularnie oszczędzają na emeryturę – w 2015 roku wpłacili maksymalne kwoty na konta IKZE – po 4750,80 zł każdy. Dodatkowo Państwo Racjonalni przelali darowiznę z konta Jana – 1000 zł na konto stowarzyszenia Wiosna, aby wesprzeć projekt Szlachetna Paczka. Państwo Racjonalni nie rozliczali jeszcze nigdy ulgi Internetowej – ich comiesięczna faktura za Internet wynosi 49,90zł (598,80zł rocznie).

Konfiguracja programu e-Deklaracje

Po instalacji programu kliknij na ikonę programu e-Deklaracje na pulpicie.

e-Deklaracje 5

Wyświetli Ci się okno programu. Podaj swoje imię i nazwisko, po czym kliknij „Wypełnij pozostałe dane”. W kolejnym okienku zostaniesz poproszony o wpisanie swojego NIP lub numeru PESEL. Jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to wpisz numer PESEL. NIP podają pozostałe osoby, czyli przedsiębiorcy. W tej części możesz uzupełnić też dane małżonka. Zrób to, jeżeli chcecie (i możecie, o czym pisałem tutaj) rozliczać się wspólnie.

e-Deklaracje 6
e-Deklaracje7

Po tym zabiegu pojawi się główne okno programu e-Deklaracje. Poprzez kliknięcie przycisku „Katalog formularzy, możesz przejść do uzupełniania PIT-37.

e-Deklaracje 8

Uzupełnianie formularza PIT-37

Mimo że rozliczasz się za 2015 rok, w programie e-Deklaracje musisz wybrać rok w którym się rozliczasz. Z listy rozwijanej po lewej stronie dla 2016 roku wybierz PIT-37. W oknie pojawi Ci się garść przydatnych informacji. Aby przejść do wypełniania formularza kliknij zielony przycisk otwórz.

e-Deklaracje 9

Czas wypełnić formularz! Część informacji uzupełniła się automatycznie po wcześniejszym uzupełnieniu danych. Musisz wybrać, czy rozliczasz się sam czy z małżonkiem, podać Urząd Skarbowy z którym się rozliczasz oraz dane identyfikacyjne (adresy itp.).

e-Deklaracje10
e-Deklaracje11

Po uzupełnieniu danych podstawowych czas na sedno sprawy – deklarację przychodów. Przejedź na stronę drugą formularza. Kojarzysz te tabelki? Są to bliźniacze pozycje do tych z otrzymanego od pracodawcy PIT-11. W tej części musisz przepisać zsumowane wartości z otrzymanych wcześniej wszystkich PIT-11. Zwróć uwagę, że część pól w programie e-Deklaracje wypełnia się samoczynnie. Wygodne prawda? 🙂 Poniżej wypełniona część formularza na podstawie PIT-11 Państwa Racjonalnych.

e-Deklaracje 12
PIT-37 uzupełniony na podstawie PIT-11 Państwa Racjonalnych

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne. Je także znajdziesz w PIT-11 🙂 Zaznaczone na zielono na poniższym obrazku pola wypełnią się, po uzupełnieniu informacji o ulgach z załącznika PIT/O, co opisałem w dalszej części wpisu.

e-Deklaracje 13
Składki na ubezpieczenia społeczne z PIT-11 Państwa Racjonalnych

Ostatnim krokiem przed wypełnieniem załącznika PIT/O, jest wpisanie do formularza składek na ubezpieczenia zdrowotne z PIT-11. Tak samo tutaj, zielone pole automatycznie uzupełnią się po wypełnieniu załącznika PIT/O.

e-Deklaracje 14
Składki na ubezpieczenia zdrowotne z PIT-11 Państwa Racjonalnych

Ok, przejdźmy do najciekawszego, czyli ulg podatkowych 🙂 Aby wyświetlić formularz PIT/O, w „Informacje o załącznikach” na trzeciej stronie PIT-37 wpisz „1” w odpowiedniej rubryce. Po tej operacji na kolejnej stronie programu e-Deklaracje pojawi się PIT/O do wypełnienia. Teraz się nim zajmiemy.

e-Deklaracje 15

Uzupełnianie załącznika PIT/O

Państwo Racjonalni mogą skorzystać z czterech ulg: związanej z darowizną, wydatkami na Internet, wpłatami na IKZE oraz na syna Kubę. Umiejscowienie ulg w formularzu PIT/O pokazują kolejne dwa obrazki. Przejdźmy szczegółowo do omówienia każdej z nich.

e-Deklaracje 16
e-Deklaracje 17

Ulga związana z darowizną

Trzeba pamiętać dwie rzeczy: aby darowizna mogła być odliczona, musiała zostać przekazana odpowiedniemu podmiotowi, a suma wszystkich darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu (pisałem o tym szerzej w poprzednim artykule). Zobaczmy jak to wygląda w przypadku Państwa Racjonalnych. Maksymalna kwota darowizn do odliczenia wynosi 58665 x 6% + 46165 x 6% = 3519,9 + 2769,9 = 6289,8zł (6% dochodów  z pozycji 66 i 97 PIT-37). W związku z tym Państwo racjonalni mogą spokojnie odliczyć od dochodu 1000zł przekazany w ubiegłym roku na Stowarzyszenie Wiosna. Dodatkowo konieczne jest wypełnienie „Informacji o obdarowanym i o darowiźnie” w części D załącznika.

e-Deklaracje 18

Ulga Internetowa

Ulgę Internetową można odliczyć do maksymalnej kwoty 760 zł i można to zrobić tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Państwo Racjonalni nie korzystali wcześniej z ulgi, więc robią to w tym roku. Wykazują kwotę 49,9×12=598,8zł, gdyż taki koszt faktycznie ponieśli. Faktury za Internet wystawione na Panią Annę zachowują w razie ewentualnej kontroli.

Wpłaty na IKZE

Maksymalny limit wpłat na IKZE, który w 2015 można odliczyć od dochodu wynosi 4750,8zł. Państwo Racjonalni o tym wiedzieli i w ciągu roku wykorzystali cały limit i właśnie takimi kwotami zasilili swoje IKZE. Potwierdzenia przelewów środków na IKZE zachowują na potrzeby ewentualnych przyszłych kontroli.

Ulga na dziecko

Maksymalne kwoty odliczeń od podatku w zależności od dochodu i ilości dzieci wykazałem w poprzednim wpisie cyklu. Kuba Racjonalny przyszedł na świat we wrześniu 2015 roku. Jest to pierwsze dziecko Państwa Racjonalnych. Ze względu na nieprzekroczenie przez nich progu dochodowego 112 tys. zł, mogą oni uwzględnić ulgę na Kubę w zeznaniu podatkowym. Przysługująca kwota wynosi 92,67zł (miesięczna ulga) razy 4 miesiące (od urodzenia Kuby do końca roku), czyli 370,68 zł. Kwotę tą rozbija się po połowie na każdego z małżonków.

W celu uwzględnienia ulgi, Państwo Racjonalni wypełniają dodatkowo „Informację o dzieciach”. Podają PESEL Kuby, miesiące za które przypada odliczenie i kwotę ulgi rozdzieloną po połowie na każdego z małżonków.

e-Deklaracje 19

Nadpłata i niedopłata podatku

Gdy już wypełnisz wszystkie przysługujące Ci ulgi, możesz sprawdzić co z tego wszystkiego wynika. Czy musisz oddać cezarowi jeszcze więcej, czy to cezar odda Tobie? Co ciekawe, dzięki ulgom dużo bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja 🙂

Jeżeli na bieżąco uzupełniałeś formularz, wynik masz już gotowy w formularzu PIT-37 w części G. Państwo Racjonalni otrzymają zwrot podatku w wysokości 2615zł!

e-Deklaracje 20

Nadpłata może być zwrócona przekazem pocztowym na Twój rachunek bankowy, w kasie Urzędu Skarbowego lub na rachunek bankowy. Do urzędu trzeba iść, a za przekaz pocztą zostaną potrącone koszty pocztowe… Najlepiej jest zadeklarować Urzędowi Skarbowemu rachunek bankowy! Niestety, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, musisz złożyć formularz ZAP-3 (z numerem rachunku bankowego) w Urzędzie Skarbowym, więc musiałbyś tam iść… Co ciekawe, kwoty do 8,80zł nie są zwracane, gdyż są zbyt niskie – przekazywane są na poczet przyszłych zwrotów.

Jeżeli natomiast jakimś cudem wyszła niedopłata – musisz przelać na konto Urzędu Skarbowego z którym się rozliczasz brakującą kwotę do 2 maja, nawet jeżeli to będzie 1zł. To bardzo mało czasu, więc się spiesz! Inaczej fiskus naliczy Ci odsetki ustawowe, a z tym jest więcej problemów niż myślisz!

Przekaż swój 1% podatku!

Pozostała jeszcze jedna rzecz, ale niezwykle ważna… Przekaż 1% swojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. To nic nie kosztuje, a możesz pomóc innym! Państwo Racjonalni (i ja także 🙂 ) przekazali swój 1% podatku Stowarzyszeniu Wiosna. Jeden procent podatku Państwa Racjonalnych wyniósł 6341,96złx1%=63,40zł (1% z pozycji 122 z PIT-37 zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół). Wraz z numerem KRS Wiosny wpisali oni niezbędne informacje do części J formularza.

e-Deklaracje 21

Wysłanie formularzy i Urzędowe Potwierdzenie Odbioru

Uff, to już wszystko, czas zakończyć proces składania deklaracji. Wysyłamy formularze! Kliknij zielony przycisk „Dalej” w lewym dolnym rogu ekranu. Pojawi się monit potwierdzający prawidłowość wypełnienia wszystkich niezbędnych informacji.

e-Deklaracje 22

W celu potwierdzenia swojej tożsamości, w kolejnym oknie musisz podać swój przychód z PIT za rok ubiegły. Dzięki opisowi w okienku na pewno uda Ci się odnaleźć tą kwotę w formularzu z ubiegłego roku 🙂 To już wszystko!

e-Deklaracje23

Deklaracja musi zostać przetworzona przez Urząd, u mnie jednak zawsze działo się to automatycznie. Stan przyjęcia deklaracji oraz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru znajdziesz w zakładce „Moje rozliczenia” programu e-Deklaracje. Jak widzisz na poniższych obrazkach ja już od dłuższego czasu rozliczam PITy przez Internet 🙂

e-Deklaracje 27
e-Deklaracje 28

Wyeksportuj ustawienia na kolejny rok

Być może w poprzednim punkcie szukałeś bardzo długo formularza z ubiegłego roku. Czas zadbać o to, żeby w przyszłości się to nie powtórzyło 🙂

Gdy wyślesz PIT, prawdopodobnie z programu e-Deklaracje nie będziesz korzystał przez najbliższy rok. W tym czasie może się wiele stać – przeinstalujesz system, utracisz swoje dane itp. Aby ułatwić sobie wypełnienie przyszłorocznego PITa, można zarchiwizować ustawienia programu e-Deklaracje. Plik z ustawieniami programu e-Deklaracje można przechowywać np. na dysku zewnętrznym lub w chmurze. Polecam to zrobić, ja co roku eksportuje ustawienia programu na dysk zewnętrzny i importuję je, gdy nadchodzi czas rozliczeń po roku. Jak to zrobić pokazuję na poniższych obrazkach.

e-Deklaracje 24
e-Deklaracje 25
e-Deklaracje 26

Excel – policz swój PIT

Tu mógłby się kończyć artykuł. Ale jeżeli ja już coś robię, to zazwyczaj chcę wiedzieć jak to dokładnie działa. Dlatego na własne potrzeby stworzyłem arkusz kalkulacyjny, który oblicza poszczególne elementy formularza PIT. Dzięki niemu mogę prześledzić, jak działa mechanizm obliczania podatku. Oczywiście arkusz chcę Ci udostępnić, także w wersji wypełnionej dla przykładowej rodziny Racjonalnych. Oto on!

Link do pobrania arkusza PIT – pusty arkusz .xlsx
Link do pobrania arkusza PIT – arkusza Państwa Racjonalnych: .xlsx

Jego funkcjonalność jest całkiem spora, może jednak zawierać pewne uproszczenia (błędy?) związane ze specyficznymi sytuacjami różnych osób. Przykładowo: arkusz ukrywa ulgę dla dzieci, dla osób rozliczających się samemu, możliwe jest jednak jej rozliczenie w razie śmierci małżonka w trakcie roku podatkowego lub przez osoby samotnie wychowujące dzieci. W arkuszu jest kilka tego typu uproszczeń, o pewnych mogę nawet nie wiedzieć. Jednak do podstawowych zadań, takich jak obliczenie dochodu i podatku arkusz powinien sprawdzić się idealnie. Jeżeli masz jakieś wątpliwości z jego działaniem arkusza to daj mi znać, nie jestem przecież ekspertem od spraw podatkowych tylko zwykłym, racjonalnie myślącym człowiekiem tak jak Ty!

Podsumowanie

Jeżeli jeszcze nie złożyłeś deklaracji – nie wahaj się, zrób to przez Internet! W przyszłości docenisz jak szybko i wygodnie można rozliczyć się z fiskusem 🙂

Złożenie deklaracji przez Internet jest niezwykle proste, a dzięki temu poradnikowi może to zrobić praktycznie każdy. Dlatego bardzo Cię proszę – jeżeli znasz osoby, które rozliczają się w kolejkach w Urzędach Skarbowych lub mogą mieć problem z rozliczeniem się przez Internet – podeślij im ten artykuł lub udostępnij go na swoim Facebooku! Ikonki udostępniania są jak zwykle pod artykułem. Bardzo Ci dziękuję i życzę owocnego wypełnienia formularzy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *